رئیس سازمان بهزیستی کشور درون بخشنامـه‌ای اعلام کرد: لیست مهدهای کودک دو ستاره قزوین شـهریـه مـهدهای کودک یک ستاره 10 درصد، لیست مهدهای کودک دو ستاره قزوین دو ستاره 20 درصد، سه ستاره 30 درصد و چهار ستاره 40 درصد بیش از شـهریـه پایـه درون نظر گرفته شده است.

این خبر از سیستم تحلیل پاک شده است.مـیتوانید به منظور مطالعه بـه لینک اصلی مراجعه کنید.
لینک خبر

. لیست مهدهای کودک دو ستاره قزوین . لیست مهدهای کودک دو ستاره قزوین
[نرخ شـهریـه مـهدهای کودک درون سال 97 ابلاغ شد | مشرق | خبروان لیست مهدهای کودک دو ستاره قزوین]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 01:53:00 +0000